سوزنی برگان

کاج تهران

کاج تهران ارزان

کاج تهران مرکز فروش

نام علمی : Pinus eldarica

درختی بزرگ با میوه مخروطی شكل است كه ارتفاع درخت به 20 تا30 متر می‌رسد. شاخه‌های آن نسبتاً بلند هستند برگهای آن دائمی با یك رگبرگ می‌باشد

درختی بزرگ با میوه مخروطی شكل است كه ارتفاع درخت به 20 تا30 متر می‌رسد. شاخه‌های آن نسبتاً بلند هستند برگهای آن دائمی با یك رگبرگ می‌باشد

دانه گرده ( میكروسپور: اندام تولید مثلی نرگیاه) آن دارای بادكنك است كه موجب تسهیل در عمل گرده افشانی می‌گردد.
دستگاه ماده مخروطی شكل و بر روی آن برگه‌های متعددی موجود است كه آنها را برچه ( كوچكترین واحد مادگی) می نامند، درون آن تخمك )مگاسپور: اندام تولید مثلی ماده گیاه ( قرار دارد.
چوب آن صمغی است و مصارف صنعتی دارد. این گونه گیاهی از حلب وارد ایران شده است. از گونه‌های دیگر كاج كه در باغها كاشته می‌شوند: كاج جنگلی P.sylvestris‌، كاج كاشفی P.longifolia‌، كاج سیاه P.laricio می‌باشد. كه اكثراً بومی ایران نمی‌باشند. در بیشتر باغهای تاریخی و در اكثر نقاط كشور به جز جنوب و حاشیه خلیج فارس این گونه گیاهی وجود دارد.

برگ‌های سورنی برگ

فلس‌های مخروط کاج همان برگ های کاج هستند که تغیر شکل یافتند.

سلولها برگ

مادی موجود در سلول کاج تراکئید نام دارد که قطر ان از اوند چوبی کم تر وقطر ان از اوند چوبی بیشتر است.

دانههای گیاه

دانهٔ کاج دانهٔ بال دار است که به وسیلهٔ قسمت بال مانندی با باد به حرکت درامده و تو لید می شود.

سرسختی:
منطقه 6 (-10 تا 120 درجه فارنهایت)
رشد و نمو در بیابان گرما، خشکسالی و باد. در ساحل دریا نیز خوب است. خاکهای فقیر را تحمل آب و هوای خشک، دشوار است.